ISO 3166-2:TH

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ISO 3166-2:TH เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศไทย ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทย ISO 3166-2 มีความหมายถึง 1 เขตปกครองพิเศษ 1 เมืองพิเศษ และ 76 จังหวัด โดยเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีสถานะพิเศษเทียบเท่าจังหวัด และเมืองพัทยาเป็นนครบริหารตนเอง ในจังหวัดชลบุรี

รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ TH ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศไทย และส่วนที่สองเป็นตัวเลข เว้นแต่เมืองพัทยาที่ใช้ตัวอักษร

ISO 3166-2:TH นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1099 ของประเทศไทย ซึ่งใช้รหัสที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย

รหัสในปัจจุบัน

รหัสชื่อเขตปกครองประเภทเขตการปกครอง
TH-10 กรุงเทพมหานครเขตปกครองพิเศษ
TH-11 สมุทรปราการจังหวัด
TH-12 นนทบุรีจังหวัด
TH-13 ปทุมธานีจังหวัด
TH-14 พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
TH-15 อ่างทองจังหวัด
TH-16 ลพบุรีจังหวัด
TH-17 สิงห์บุรีจังหวัด
TH-18 ชัยนาทจังหวัด
TH-19 สระบุรีจังหวัด
TH-20 ชลบุรีจังหวัด
TH-21 ระยองจังหวัด
TH-22 จันทบุรีจังหวัด
TH-23 ตราดจังหวัด
TH-24 ฉะเชิงเทราจังหวัด
TH-25 ปราจีนบุรีจังหวัด
TH-26 นครนายกจังหวัด
TH-27 สระแก้วจังหวัด
TH-30 นครราชสีมาจังหวัด
TH-31 บุรีรัมย์จังหวัด
TH-32 สุรินทร์จังหวัด
TH-33 ศรีสะเกษจังหวัด
TH-34 อุบลราชธานีจังหวัด
TH-35 ยโสธรจังหวัด
TH-36 ชัยภูมิจังหวัด
TH-37อำนาจเจริญจังหวัด
TH-38 บึงกาฬจังหวัด
TH-39 หนองบัวลำภูจังหวัด
TH-40 ขอนแก่นจังหวัด
TH-41 อุดรธานีจังหวัด
TH-42 เลยจังหวัด
TH-43 หนองคายจังหวัด
TH-44 มหาสารคามจังหวัด
TH-45 ร้อยเอ็ดจังหวัด
TH-46 กาฬสินธุ์จังหวัด
TH-47 สกลนครจังหวัด
TH-48 นครพนมจังหวัด
TH-49มุกดาหารจังหวัด
TH-50 เชียงใหม่จังหวัด
TH-51 ลำพูนจังหวัด
TH-52 ลำปางจังหวัด
TH-53 อุตรดิตถ์จังหวัด
TH-54 แพร่จังหวัด
TH-55 น่านจังหวัด
TH-56 พะเยาจังหวัด
TH-57 เชียงรายจังหวัด
TH-58 แม่ฮ่องสอนจังหวัด
TH-60 นครสวรรค์จังหวัด
TH-61 อุทัยธานีจังหวัด
TH-62 กำแพงเพชรจังหวัด
TH-63 ตากจังหวัด
TH-64 สุโขทัยจังหวัด
TH-65 พิษณุโลกจังหวัด
TH-66 พิจิตรจังหวัด
TH-67 เพชรบูรณ์จังหวัด
TH-70 ราชบุรีจังหวัด
TH-71 กาญจนบุรีจังหวัด
TH-72 สุพรรณบุรีจังหวัด
TH-73 นครปฐมจังหวัด
TH-74 สมุทรสาครจังหวัด
TH-75 สมุทรสงครามจังหวัด
TH-76 เพชรบุรีจังหวัด
TH-77 ประจวบคีรีขันธ์จังหวัด
TH-80 นครศรีธรรมราชจังหวัด
TH-81 กระบี่จังหวัด
TH-82 พังงาจังหวัด
TH-83 ภูเก็ตจังหวัด
TH-84 สุราษฎร์ธานีจังหวัด
TH-85 ระนองจังหวัด
TH-86 ชุมพรจังหวัด
TH-90 สงขลาจังหวัด
TH-91 สตูลจังหวัด
TH-92 ตรังจังหวัด
TH-93 พัทลุงจังหวัด
TH-94 ปัตตานีจังหวัด
TH-95 ยะลาจังหวัด
TH-96 นราธิวาสจังหวัด
TH-S พัทยาเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น

ดูเพิ่ม

0.30834007263184