เคพีเอ็น อวอร์ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เคพีเอ็น อวอร์ด
ภาพสัญลักษณ์รายการเคพีเอ็น อวอร์ด ครั้งที่ 25
ประเภทเรียลลิตี้โชว์
สร้างโดยกลุ่มสยามกลการ
เสนอโดยเศรษฐา ศิระฉายา
อุทุมพร ศิลาพันธ์
วิลลี่ แมคอินทอช (ครั้งที่ 19)
ทิน โชคกมลกิจ, ไดอาน่า จงจินตนาการ (ครั้งที่ 20)
พิษณุ นิ่มสกุล, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ (ครั้งที่ 22-25)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ออกอากาศ
เครือข่ายไทยทีวีสีช่อง 3 (ครั้งที่ 1-17,24-25)
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ครั้งที่ 18-23)
เพลย์แชนแนล

การประกวดร้องเพลงถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ เคพีเอ็น อวอร์ด เป็นการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย จัดโดย กลุ่มสยามกลการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ

รายนามบุคคลผู้มีชื่อเสียงจากการประกวด

ปี 2526-2547

การประกวดร้องเพลง KPN แต่เดิมนั้นมีการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ นิสสัน อวอร์ด และระดับยุวชน ยามาฮ่า อวอร์ด หรือที่เรียกว่าการประกวดร้องเพลงสยามกลการ ภายใต้การดูแลของคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช โดยภายใต้ชื่อเดิมนั้นได้สร้างนักร้องระดับประเทศหลายคนที่มีผลงานดังถึงปัจจุบัน เช่น ธงไชย แมคอินไตย์ เริ่มต้นมาจากเวทีสยามกลการเช่นกัน [1] นอกจากนั้นเวทีนี้ยังสร้างศิลปินดังหลายคน ดังนี้

ระดับผู้ใหญ่

ระดับยุวชน

ปี 2548-ปัจจุบัน

สถาบันดนตรี KPN มิวสิค, KPN Award ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการประกวด KPN Award รวมทั้งค่ายเพลงที่ชื่อว่า KPN Award และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบรนด์ KPN Award นั้นมีมานานกว่า 20 ปี KPN มาจากชื่อคุณเกษม และคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช โดยหน้าที่ในการดูแลธุรกิจปัจจุบันเป็นของลูกๆ ทั้ง 3 คน โดยที่รู้จักกันดีคือ “กรณ์ ณรงค์เดช” 1 ใน 3 ทายาทตระกูลณรงค์เดช ในฐานะบิ๊กบอส CEO KPN Award[2]

ในปี พ.ศ. 2559 การประกวด เคพีเอ็น อวอร์ด จะไม่มีการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน แต่จะคัดเลือกจากผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดนักร้องยอดเยี่ยมเครือสยามกลการในปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับรางวัล แล้วแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักร้องยอดเยี่ยมคนที่ 25

ครั้งที่รายชื่อผู้เข้าประกวดนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยรองนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย อันดับ 1รองนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย อันดับ 2
18KPN 1 ณัฐพล วรรณพงศ์
KPN 2 ณภัทร ชาญหัตถศิลป์
KPN 3 ฉัตรชัย ภู่โชติ
KPN 4 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 5 ก๊องสุ์ ศุษณะ
KPN 6 ธิติมา เจริญศรี
KPN 7 ดวงพร พงศ์ผาสุข
KPN 8 น้ำฝน ภักดี
KPN 9 กรกันต์ สุทธิโกเศศ
KPN 10 อภิษฏา ลินเดอเบิร์ก
KPN 6 ธิติมา เจริญศรี[3]KPN 9 กรกันต์ สุทธิโกเศศ[4]KPN 8 น้ำฝน ภักดี[4]
19KPN 1 นที คณารัตน์ปทุม
KPN 2 อันโทนี่ ทง
KPN 3 ลาลิน เกตุศิลป์
KPN 4 อภิษฏา ลินเดอเบิร์ก
KPN 5 อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย
KPN 6 อลงกรณ์ ศิริมหาวีโร
KPN 7 นลินธรณ์ เตมีสุภาพ
KPN 8 ปณิธิ ลีลาบัณฑิต
KPN 9 เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์
KPN 10 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 11 จิตติ เฉลยจิตร์
KPN 12 ธัญนันท์ ทองศีรธนพงษ์[5][6]
KPN 9 เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์[7]KPN 2 อันโทนี่ ทงKPN 12 ธัญนันท์ ทองศีรธนพงษ์
20KPN 1 อลิสซาเบธ สิทธิเจริญยศ
KPN 2 จักรกฤษณ์ อินทนา
KPN 3 วิรังรอง อุดมศิลป์
KPN 4 แอริคา คัมมิ่งส์
KPN 5 พัชรพงษ์ ณรงค์มานพ
KPN 6 ธรรศภาคย์ ชี
KPN 7 ศุภชัย โพธิ์สลัด
KPN 8 พุฒิพัฒน์ ตันติวัฒนารมย์
KPN 9 เผ่าเพชร เจริญสุข
KPN 10 อนุรักษ์ บุญเพิ่มพูล
KPN 6 ธรรศภาคย์ ชี[8]KPN 4 แอริคา คัมมิ่งส์KPN 1 อลิสซาเบธ สิทธิเจริญยศ
21KPN 1 อรปภา จรัญกุลภัทร
KPN 2 กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
KPN 3 แอนโธนี วิศรุต ทาสระคู
KPN 4 พงษ์ปิติ ผาสุขยืด
KPN 5 ศิริพงษ์ วสุนันต์
KPN 6 วทัญญู จิตติเสถียรพร
KPN 7 ภาวีญา ทองคำโฮ้ง
KPN 8 ภัทรกร สิริจัตุรภุช
KPN 9 กัญณภัทร วรบวรภัทร์(เดิมชื่อ อารดา ไกรพีรพรรณ)
KPN 10 อัญญดา อัศวโภคิน
KPN 6 วทัญญู จิตติเสถียรพรKPN 2 กนกฉัตร มรรยาทอ่อนKPN 4 พงษ์ปิติ ผาสุขยืด
22KPN 1 ไหมแก้ว เพชรแก้ว
KPN 2 บุษรินทร์ งามดี
KPN 3 จีราภรณ์ วิเศษเจริญ
KPN 4 ธนปกรณ์ อุปลกะลิน
KPN 5 ปิยะบุตร ฉิมมณี
KPN 6 ธันยวุฒิ จัตุโพธิ์
KPN 7 ปรัชญ์ธนวิชญ์ ฆฤตภูริภาคย์
KPN 8 ธีระ จรรยาศิริกุล
KPN 9 ชยพล ปัญหกาญจน์
KPN 10 รักชน พุทธรังสี[9]
KPN 9 ชยพล ปัญหกาญจน์KPN 3 จีราภรณ์ วิเศษเจริญ
KPN 4 ธนปกรณ์ อุปลกะลิน
KPN 10 รักชน พุทธรังสี
23KPN 1 พรพรรณ มนชะติน
KPN 2 พุฒิเศรษฐ์ บุญผลพูนทวี
KPN 3 อารียา โรจนดิษฐ์
KPN 4 พีรวัส วิศิษฎ์วโรดม
KPN 5 ฐิติรัตน์ สำราญเริงจิตต์
KPN 6 อาฆ์ม อนันต์
KPN 7 สินีพร จิลลานนท์
KPN 8 ปิยะณัฐ แดงพูนผล
KPN 9 ปริยากร พลางกูร
KPN 10 เชตชวิน ชูประทุม
KPN 1 พรพรรณ มนชะตินKPN 10 เชตชวิน ชูประทุมKPN 4 พีรวัส วิศิษฎ์วโรดม
KPN 8 ปิยะณัฐ แดงพูนผล
24KPN 1 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 2 หทัยชนก สวนศรี
KPN 3 ณัจยา นันทประดากร
KPN 4 ธันยาภัทร ศิริโชติ
KPN 5 ตะวัน สุวรรณรัตน์
KPN 6 ปวันรัตน์ อัศวะธนาพงศ์
KPN 7 กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
KPN 8 พศุตม์ เสนะเปรม
KPN 9 ธนกฤต เศรษฐะ
KPN 10 รัตนรวินท์ ลิมปวุฒิวรานนท์
KPN 7 กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์KPN 2 หทัยชนก สวนศรีKPN 1 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 6 ปวันรัตน์ อัศวะธนาพงศ์
25KPN 1 กานต์ จั่นทอง
KPN 2 ชิดชนก มัญชุรัตน์
KPN 3 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 4 สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
KPN 5 อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย
KPN 6 ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
KPN 7 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 8 เจินเจิน บุญสูงเนิน
KPN 1 กานต์ จั่นทองKPN 3 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 6 ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
KPN 7 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 2 ชิดชนก มัญชุรัตน์
KPN 4 สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
KPN 5 อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย
KPN 8 เจินเจิน บุญสูงเนิน

อ้างอิง

  1. "สยามกลการ"จากเศษเหล็กสู่ธุรกิจหมื่นล้าน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-05-10. สืบค้นเมื่อ 2014-09-19.
  2. Marketing Insight: ไขกุญแจความสำเร็จ 2 ทศวรรษแบรนด์ ‘KPN Award[ลิงก์เสีย]
  3. "นก ธิติมา เจริญศรี". You2Play. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-23. สืบค้นเมื่อ 2012-10-25.
  4. 4.0 4.1 "นก (KPN 6) ซิวแชมป์ เคพีเอ็น อวอร์ด 2009". Kapook.
  5. "KPN Award 2012 แนะนำผู้เข้าแข่งขัน KPN 1 - KPN 6". Music MThai. 6 กันยายน 2011.
  6. "KPN Award 2012 แนะนำผู้เข้าแข่งขัน KPN 7 - KPN 12". Music MThai. 6 กันยายน 2011.
  7. "เพียว คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที KPN AWARD 2010". Music MThai. 6 กันยายน 2011.
  8. "บี้ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที KPN AWARD 2011". Music MThai. 6 กันยายน 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-19. สืบค้นเมื่อ 2012-12-28.
  9. "ผู้เข้าแข่งขัน 10 คนสุดท้าย KPN Award 2012". KPN Award. 2012.
0.19353413581848