สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 13

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 13
ชุดที่ 12 ชุดที่ 14
ภาพรวม
วาระ22 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
สมาชิก
ประธานวิรัตน์ มีนชัยนันท์ (เพื่อไทย)
รองประธานคนที่ 1ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ (เพื่อไทย)
รองประธานคนที่ 2อำนาจ ปานเผือก (ก้าวไกล)

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 13 (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน) เป็นสภากรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในปี 2565 โดยมีสมาชิกจำนวน 50 คนจากเขตเลือกตั้งจำนวน 50 เขต[1]

มีคำสั่งเรียกประชุมครั้งแรกในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย สก. จากพรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร และแบ่งตำแหน่งรองประธานสภาฯ ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล[2]

องค์ประกอบของสภา

การแบ่งกลุ่มเขตเป็น 6 กลุ่มเป็นไปดังนี้[3]

พรรคการเมืองจำนวนที่นั่งรวม
กรุงเทพกลางกรุงเทพใต้กรุงเทพเหนือกรุงเทพตะวันออกกรุงธนเหนือกรุงธนใต้
พรรคเพื่อไทย43272321
พรรคก้าวไกล14302111
พรรคประชาธิปัตย์2001429
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ0210003
พรรคพลังประชารัฐ1001002
พรรคไทยสร้างไทย0010012
พรรคเส้นด้าย1000001
อิสระ0100001

รายชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

เขตชื่อ-นามสกุลพรรคการเมืองหมายเหตุ
คลองเตยสุชัย พงษ์เพียรชอบกลุ่มรักษ์กรุงเทพ
คลองสานสมชาย เต็มไพบูลย์กุลพรรคประชาธิปัตย์
คลองสามวานฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์พรรคเพื่อไทย
คันนายาวชญาดา วิภัติภูมิประเทศพรรคเพื่อไทย
จตุจักรอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัยพรรคก้าวไกล
จอมทองสุทธิชัย วีรกุลสุนทรพรรคเพื่อไทย
ดอนเมืองกนกนุช กลิ่นสังข์พรรคเพื่อไทย
ดินแดงอนงค์ เพชรทัตพรรคพลังประชารัฐ
ดุสิตศิริพงษ์ ลิมปิชัยพรรคเพื่อไทย
ตลิ่งชันลักขณา ภักดีนฤนาถพรรคก้าวไกล
ทวีวัฒนายิ่งยงค์ จิตเพียรธรรมพรรคก้าวไกล
ทุ่งครุกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์พรรคเพื่อไทย
ธนบุรีจิรเสกข์ วัฒนมงคลพรรคเพื่อไทย
บางกะปินภัสสร พละระวีพงศ์พรรคเพื่อไทย
บางกอกน้อยนภาพล จีระกุลพรรคประชาธิปัตย์
บางกอกใหญ่วิรัช คงคาเขตรพรรคประชาธิปัตย์
บางขุนเทียนสารัช ม่วงศิริพรรคประชาธิปัตย์
บางเขนนริสสร แสงแก้วกลุ่มรักษ์กรุงเทพ
บางคอแหลมปวิน แพทยานนท์พรรคเพื่อไทย
บางแคอำนาจ ปานเผือกพรรคก้าวไกล
บางซื่อภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัยพรรคก้าวไกล
บางนาฉัตรชัย หมอดีพรรคก้าวไกล
บางบอนณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริพรรคประชาธิปัตย์
บางพลัดภิญโญ ป้อมสถิตย์พรรคประชาธิปัตย์
บางรักวิพุธ ศรีวะอุไรพรรคเพื่อไทย
บึงกุ่มเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัยพรรคเพื่อไทย
ปทุมวันเมธาวี ธารดำรงค์กลุ่มรักษ์กรุงเทพ
ประเวศธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุลพรรคประชาธิปัตย์
ป้อมปราบศัตรูพ่ายนิภาพรรณ จึงเลิศศิริพรรคประชาธิปัตย์
พญาไทพีรพล กนกวลัยพรรคเส้นด้ายลาออกจากพรรคก้าวไกล กุมภาพันธ์ 2566[4] และปรากฎตัวในฐานะเลขาธิการพรรคเส้นด้ายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566[5]
พระโขนงสราวุธ อนันต์ชลพรรคก้าวไกล
พระนครศศิธร ประสิทธิ์พรอุดมพรรคเพื่อไทยลาออกจากพรรคก้าวไกล เมษายน 2566 และปรากฎตัวในฐานะสมาชิกพรรคระหว่างการร่วมรับฟังปัญหาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566[6]
ภาษีเจริญกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญาพรรคเพื่อไทย
มีนบุรีวิรัตน์ มีนชัยนันท์พรรคเพื่อไทย
ยานนาวาพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์พรรคก้าวไกล
ราชเทวีเอกกวิน โชคประสพรวยพรรคก้าวไกล
ราษฎร์บูรณะไสว โชติกะสุภาพรรคไทยสร้างไทย
ลาดกระบังสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยาพรรคเพื่อไทย
ลาดพร้าวณภัค เพ็งสุขพรรคก้าวไกล
วังทองหลางอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์พรรคเพื่อไทย
วัฒนาสัณห์สิทธิ์ เนาถาวรพรรคก้าวไกล
สวนหลวงปิยะวรรณ จระกาพรรคเพื่อไทย
สะพานสูงมธุรส เบนท์พรรคเพื่อไทย
สัมพันธวงศ์พินิจ กาญจนชูศักดิ์พรรคประชาธิปัตย์
สาทรอานุภาพ ธารทองอิสระลาออกจากพรรคก้าวไกล 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565[7]
สายไหมรัตติกาล แก้วเกิดมีพรรคไทยสร้างไทย
หนองแขมนวรัตน์ อยู่บำรุงพรรคเพื่อไทย
หนองจอกณรงค์ รัสมีพรรคพลังประชารัฐ
หลักสี่ตกานต์ สุนนทวุฒิพรรคเพื่อไทย
ห้วยขวางประพฤทธ์ หาญกิจจะกุลพรรคเพื่อไทย

คณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อคณะกรรมการประธานคณะกรรมการพรรค
คณะกรรมการกิจการสภาจิรเสกข์ วัฒนมงคลเพื่อไทย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมศิริพงษ์ ลิมปิชัยเพื่อไทย
คณะกรรมการการศึกษาณภัค เพ็งสุขก้าวไกล
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองนภาพล จีระกุลประชาธิปัตย์
คณะกรรมการการสาธารณสุขกนกนุช กลิ่นสังข์เพื่อไทย
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ก้าวไกล
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณสุทธิชัย วีรกุลสุนทรเพื่อไทย
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยนวรัตน์ อยู่บำรุงเพื่อไทย
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสุชัย พงษ์เพียรชอบกลุ่มรักษ์กรุงเทพ
คณะกรรมการการจราจรและการขนส่งไสว โชติกะสุภาไทยสร้างไทย
คณะกรรมการการระบายน้ำอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัยก้าวไกล
คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬาพินิจ กาญจนชูศักดิ์ประชาธิปัตย์

อ้างอิง

 1. "ผลการเลือกตั้ง ส.ก. | ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 65 | ไทยพีบีเอส". Thai PBS.[ลิงก์เสีย]
 2. "เพื่อไทยยึดประธานสภากทม.-เคลียร์จบก้าวไกล ส่งส.ก.วิรัตน์ขึ้นนั่งเก้าอี้-'ป๊อก'หัวโต๊ะ-เลือกวันนี้". มติชนออนไลน์. 6 June 2022. สืบค้นเมื่อ 6 June 2022.
 3. "แบ่ง กทม. 6 โซนให้ ส.ก.ดูแล". www.thairath.co.th. 2014-11-05.
 4. จับตาเลือกตั้ง เส้นด้ายเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เป็น ‘พรรคเส้นด้าย’ เตรียมเซอร์ไพรส์วันอาทิตย์นี้
  https://workpointtoday.com/politics-420/
 5. จากกลุ่มเส้นด้าย สู่ ‘พรรคเส้นด้าย’ คริส โปตระนันทน์ นำลูกทีมประกาศอุดมการณ์กำจัดระบบเส้นสายให้หมดจากประเทศ
  https://thestandard.co/zendai-party-chris-potranandana/
 6. โพสต์ไม่ระบุหัวข้อโพสต์ของเพจเฟสบุ๊ก “เพื่อไทย กรุงเทพ”
  https://www.facebook.com/100878242351264/posts/pfbid02MnPLux9xMiBBnjMwJyqFu7NcdNZzT34W6v6WBckEFuKSFDJoiiex5Ffzyu1LC1gwl/
 7. หยู (2022-07-15). "ส.ก.ฉาว ไขก๊อกพ้นก้าวไกลแล้ว ขู่ฟ้องกราวรูดผู้ให้ข้อมูลเท็จ".
0.25457787513733