รายชื่อประธานวุฒิสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประธานวุฒิสภา
แห่งราชอาณาจักรไทย
ตราของรัฐสภาไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นิคม ไวยรัชพานิช

ตั้งแต่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
วุฒิสภา
สำนักงานประธานวุฒิสภา
การเรียกขานท่านประธานที่เคารพ
สมาชิกของรัฐสภาไทย
วุฒิสภา
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อการลงมติจากวุฒิสภาไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของวุฒิสภา
ตราสารจัดตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
ในฐานะ ประธานพฤฒสภา
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2489​ (77​ ปี)​
รองรองประธานวุฒิสภา
เงินตอบแทน45,500 บาท
(รวมกับเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 74,420 บาท [1])

ประธานวุฒิสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของวุฒิสภา หรือสภาสูงของไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทย หรือสภาล่าง มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและรับรองบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภาไทย มีบัญญัติครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ใช้ชื่อว่า พฤฒสภา ต่อมาใช้ชื่อเรียกว่า วุฒิสภา[2] แต่เดิมสมาชิกวุฒิสภาไทยมาจากการแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการคัดสรรโดยองค์กรวิชาชีพ โดยในวาระ 5 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ สมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการสรรหาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รายนามประธานวุฒิสภาไทย

ลำดับรูปรายนามเริ่มสิ้นสุดหมายเหตุ
1วิลาศ โอสถานนท์4 มิถุนายน พ.ศ. 248924 สิงหาคม พ.ศ. 2489ประธานรัฐสภา
2พระยาศรยุทธเสนี31 สิงหาคม พ.ศ. 24899 พฤษภาคม พ.ศ. 2490ประธานรัฐสภา
15 พฤษภาคม พ.ศ. 24908 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490ประธานรัฐสภา
3เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ26 พฤศจิกายน พ.ศ. 249018 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491ประธานรัฐสภา
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 249114 มิถุนายน พ.ศ. 2492ประธานรัฐสภา
15 มิถุนายน พ.ศ. 249220 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493ประธานรัฐสภา
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 249329 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494ประธานรัฐสภา
4นายวรการบัญชา22 กรกฎาคม พ.ศ. 25116 กรกฎาคม พ.ศ. 2514ประธานรัฐสภา
7 กรกฎาคม พ.ศ. 251417 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514ประธานรัฐสภา
5จิตติ ติงศภัทิย์7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25186 ตุลาคม พ.ศ. 2519รองประธานรัฐสภา
6หะริน หงสกุล9 พฤษภาคม พ.ศ. 252214 พฤษภาคม พ.ศ. 2524ประธานรัฐสภา
16 พฤษภาคม พ.ศ. 252425 เมษายน พ.ศ. 2526ประธานรัฐสภา
7จารุบุตร เรืองสุวรรณ26 เมษายน พ.ศ. 252619 มีนาคม พ.ศ. 2527ประธานรัฐสภา
8อุกฤษ มงคลนาวิน30 เมษายน พ.ศ. 252729 เมษายน พ.ศ. 2528ประธานรัฐสภา
1 พฤษภาคม พ.ศ. 252823 เมษายน พ.ศ. 2530ประธานรัฐสภา
28 เมษายน พ.ศ. 253021 เมษายน พ.ศ. 2532ประธานรัฐสภา
9วรรณ ชันซื่อ4 พฤษภาคม พ.ศ. 253223 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534ประธานรัฐสภา
8อุกฤษ มงคลนาวิน3 เมษายน พ.ศ. 253525 พฤษภาคม พ.ศ. 2535ประธานรัฐสภา
10มีชัย ฤชุพันธุ์28 มิถุนายน พ.ศ. 253521 มีนาคม พ.ศ. 2539ประธานรัฐสภา
6 เมษายน พ.ศ. 253921 มีนาคม พ.ศ. 2543รองประธานรัฐสภา
11สนิท วรปัญญา4 สิงหาคม พ.ศ. 254312 มีนาคม พ.ศ. 2544รองประธานรัฐสภา
12มนูญกฤต รูปขจร8 เมษายน พ.ศ. 25443 มกราคม พ.ศ. 2547รองประธานรัฐสภา
13สุชน ชาลีเครือ5 มีนาคม พ.ศ. 254718 กันยายน พ.ศ. 2549รองประธานรัฐสภา
14ประสพสุข บุญเดช18 มีนาคม พ.ศ. 255112 เมษายน พ.ศ. 2554รองประธานรัฐสภา
15ธีรเดช มีเพียร4 พฤษภาคม พ.ศ. 255425 กรกฎาคม พ.ศ. 2555รองประธานรัฐสภา
16นิคม ไวยรัชพานิช23 สิงหาคม พ.ศ. 255520 มีนาคม พ.ศ. 2557รองประธานรัฐสภา
17พรเพชร วิชิตชลชัย28 พฤษภาคมพ.ศ. 256230 กันยายน พ.ศ. 2566รองประธานรัฐสภา
16

2 ||

 ||

นิคม ไวยรัชพานิช ||30 กันยายน พ.ศ. 2566

รองประธานรัฐสภา

อดีตประธานวุฒิสภาไทยที่ยังมีชีวิตอยู่

รายนามวาระวันเกิด
อุกฤษ มงคลนาวิน253510 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
มนูญกฤต รูปขจร2544-254715 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (87 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์2535-25432 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ธีรเดช มีเพียร2554-255521 มีนาคม พ.ศ. 2482 (84 ปี)
สนิท วรปัญญา2543-25443 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (84 ปี)
ประสพสุข บุญเดช2551-255427 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
นิคม ไวยรัชพานิช2555-25574 ตุลาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
สุชน ชาลีเครือ2547-254912 มีนาคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

0.2770619392395