รายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็น รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ไม่รวมพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ พรรคไทยรักษาชาติเสนอ

กฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลพรรคละไม่เกินสามคนให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายชื่อ

พรรคการเมืองชื่อประสบการณ์
พรรคกรีนพงศา ชูแนมอดีตหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ
พรรคกลางชุมพล ครุฑแก้วอดีตหัวหน้าห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
พรรคกสิกรไทยทรรศชล พงษ์ภควัตผู้จัดการ บริษัท WAY Nature & Herb จำกัด
พรรคคนงานไทยธีระ เจียบุญหยกประธานสภาพลเมืองปัตตานี
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยธนพร ศรียากูลอดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรคครูไทยเพื่อประชาชนปรีดา บุญเพลิงอดีตเลขาธิการคุรุสภา
พรรคคลองไทยสายัณห์ อินทรภักดิ์อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
พรรคความหวังใหม่ชิงชัย มงคลธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พรรคชาติไทยพัฒนากัญจนา ศิลปอาชาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พรรคชาติพัฒนาสุวัจน์ ลิปตพัลลภอดีตรองนายกรัฐมนตรี
นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เทวัญ ลิปตพัลลภอดีต ส.ส.
พรรคชาติพันธุ์ไทยพันตำรวจเอก โกวิทย์ จิรชนานนท์กรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง
ภราดล พรอำนวย
พรรคฐานรากไทยบวร ยสินทรประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้อง 3 สถาบัน
ว่าที่ร้อยตรี ญาณวุฒิ พรหมเดชากุลผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
พรรคทางเลือกใหม่ราเชน ตระกูลเวียงแกนนำกปปส. จังหวัดนนทบุรี
พรรคไทยธรรมอโณทัย ดวงดารากรรมการมูลนิธิพระมหาสง่า วีรัปปัญญาโณ
ภูษิต ภูปภัสศิริอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายแพทย์ กิติกร วิชัยเรืองธรรม
พรรคไทยศรีวิไลย์มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ
ณัชพล สุพัฒนะกรรมการบริษัท บริษัท พิตบูล จำกัด
ภคอร จันทรคณากรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
พรรคประชากรไทยสุมิตร สุนทรเวชอดีต ส.ส.
คณิศร สมมะลวนอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
พรรคประชาชาติวันมูหะมัดนอร์ มะทาอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่องอดีตเลขาธิการ ศอ.บต.
ณหทัย ทิวไผ่งามอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธรรมไทยพิเชษฐ สถิรชวาลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฑ ตรึกตรองอดีตผู้บริหารสถาบันรัชต์ภาคย์
พรรคประชาธิปไตยใหม่สุรทิน พิจารณ์อดีตหัวหน้าพรรครักษ์แผ่นดินไทย
พรรคประชาธิปัตย์ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี
พรรคประชานิยมพันตำรวจเอก รวมนคร ทับทิมธงไชยซีอีโอ บริษัท ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปฐมฤกษ์ มณีเนตรอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 1
พรรคประชาภิวัฒน์สมเกียรติ ศรลัมพ์อดีต ส.ว.
นันทนา สงฆ์ประชาอดีต ส.ส.
ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพอดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พรรคแผ่นดินธรรมศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรณ์ มีดีเลขาธิการสมาพันธ์และคณะกรรมการรณรงค์พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
พรรคพลเมืองไทยเอกพร รักความสุขอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคพลังชาติไทยพลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์อดีตคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พรรคพลังท้องถิ่นไทชัชวาลย์ คงอุดมอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ โกวิทย์ พวงงามกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรรคพลังไทยดีสาธุ อนุโมทามิ
พรรคพลังไทยรักไทยพลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาอดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
พรรคพลังประชาธิปไตยพูนพิพัฒน์ นิลรังษีนักธุรกิจเจ้าของโรงงาน
พรรคพลังประชารัฐพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พรรคพลังสังคมวิฑูรย์ ชลายนนาวินอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้
พรรคพัฒนาประเทศไทยกัปตัน ศิลปิน หาญผดุงธรรมะกัปตันเครื่องบินแบบ B747-400 การบินไทย
พรรคเพื่อคนไทยวิทยา อินาลาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พรรคเพื่อชีวิตใหม่กฤติวัฒน์ กลางชัยนายกสมาคมสมาพันธ์ข่าวอาสาแห่งประเทศไทย
พรรคเพื่อไทยคุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พรรคเพื่อธรรมนลินี ทวีสินอดีตผู้แทนการค้าไทย
พรรคภราดรภาพหม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุลอดีต ส.ส.
พรรคภาคีเครือข่ายไทยกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชน
พรรคภูมิใจไทยอนุทิน ชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พรรคมหาชนอภิรัต ศิรินาวินอดีต ส.ส.
พาลินี งามพริ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผลิตชุดกีฬา คูลสปอร์ต​
สุปกิจ คชเสนีเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
พรรคเศรษฐกิจใหม่มิ่งขวัญ แสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรี
พรรคสยามพัฒนาเอนก พันธุรัตน์อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
พรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสอดีต ผบ.ตร.
พรรคอนาคตใหม่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

อ้างอิง

ก่อนหน้ารายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562ถัดไป
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย
รายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2566
0.23208713531494