รายการสัตว์น้ำประจำจังหวัดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สัตว์น้ำประจำจังหวัดของประเทศไทย มีที่มาจากนโยบายของกรมประมงที่ต้องการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์น้ำที่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับจังหวัดทุกจังหวัด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ทางกรมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อค้นคว้าและสืบประวัติชนิดสัตว์น้ำในท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกสัตว์น้ำหรือปลาประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 ชนิด โดยให้มีความเป็นมาและเหตุผลในการคัดเลือกนั้น

ภาคเหนือ

จังหวัดสัตว์น้ำประจำจังหวัดชื่อวิทยาศาสตร์ภาพวันที่ประกาศอ้างอิง
เชียงรายปลาบึกPangasianodon gigas12 มกราคม 2558[1]
เชียงใหม่ปลากา (ปลาเพี้ย)Labeo chrysophekadion16 มกราคม 2558[2]
น่านปลาปากหนวด (ปลาปีกแดง)Hypsibarbus vernayi18 มีนาคม 2558[3]
พะเยาปลาบึกPangasianodon gigas29 มกราคม 2558[4]
แพร่ปลากา (ปลาเพี้ย)Labeo chrysophekadion30 มกราคม 2558[5]
แม่ฮ่องสอนกบทูด (เขียดแลว)Limnonectes blythii27 มกราคม 2558[6]
ลำปางปลารากกล้วยชนิด Acantopsis dialuzonaAcantopsis dialuzona29 มกราคม 2558[7]
ลำพูนอึ่งปากขวด (อึ่งเพ้า)Glyphoglossus molossus30 มกราคม 2558[8]
อุตรดิตถ์ปลาตะโกกCyclocheilichthys enoplos3 กุมภาพันธ์ 2558[9]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดสัตว์น้ำประจำจังหวัดชื่อวิทยาศาสตร์ภาพวันที่ประกาศอ้างอิง
กาฬสินธุ์ปลาเกล็ดถี่ (ปลากุ่ม)Thynnichthys thynnoides19 กุมภาพันธ์ 2558[10]
ขอนแก่นปลาพรม (ปลาตาแดง)Osteochilus melanopleura15 มกราคม 2558[11]
ชัยภูมิปลาสลาด (ปลาตอง)Notopterus notopterus9 มีนาคม 2558[12]
นครพนมปลาเผาะ (ปลายาง)Pangasius bocourti29 มกราคม 2558[13]
นครราชสีมาปลาบ้า (ปลาโพง)Leptobarbus hoevenii13 มกราคม 2558[14]
บึงกาฬปลาบู่กุดทิง (ปลาบู่น้อย)Neodontobutis aurarmus30 มกราคม 2558[15]
บุรีรัมย์กุ้งฝอยชนิด Macrobrachium lanchesteri (กุ้งนา, ตแร็ยกอง)Macrobrachium lanchesteri19 มกราคม 2558[16]
มหาสารคามปูทูลกระหม่อม (ปูแป้ง)Thaipotamon chulabhorn30 มกราคม 2558[17]
มุกดาหารปลากดคัง (ปลากดแก้ว)Hemibagrus wyckioides16 มีนาคม 2558[18]
ยโสธรปลาชะโอน (ปลาเซียม)Ompok bimaculatus25 พฤษภาคม 2558[19]
ร้อยเอ็ดปลาหลดจุดMacrognathus siamensis23 ธันวาคม 2557[20]
เลยปลาเพ้าชนิด Bangana lippusBangana lippus20 กุมภาพันธ์ 2558[21]
ศรีสะเกษกบนาHoplobatrachus rugulosus6 มีนาคม 2558[22]
สกลนครปลากา (ปลาอีก่ำ, ปลาอีตู๋)Labeo chrysophekadion30 มกราคม 2558[23]
สุรินทร์ปลานวลจันทร์น้ำจืด (ตแร็ยนูนจัน, ปลาพอน)Cirrhinus microlepis13 มีนาคม 2558[24]
หนองคายปลายี่สก (ปลาเอินตาแดง)Probarbus jullieni28 มกราคม 2558[25]
หนองบัวลำภูปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย)Henicorhynchus siamensis13 กุมภาพันธ์ 2558[26]
อำนาจเจริญปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย)Henicorhynchus siamensis26 กุมภาพันธ์ 2558[27]
อุดรธานีปลาสร้อยลูกกล้วย (ปลาซ่า, ปลาคุยลาม)Labiobarbus siamensis30 มกราคม 2558[28]
อุบลราชธานีปลาเทโพ (ปลาปึ่ง)Pangasius larnaudii3 กุมภาพันธ์ 2558[29]

ภาคกลาง

จังหวัด/
เขตการปกครอง
สัตว์น้ำประจำจังหวัด/
เขตการปกครอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ภาพวันที่ประกาศอ้างอิง
กรุงเทพมหานครปลากระโห้ (ปลากระโห้ไทย)Catlocarpio siamensis30 มิถุนายน 2558[30]
กำแพงเพชรปลาตะพากเหลือง (ปลาตะพาก)Hypsibarbus wetmorei23 มกราคม 2558[31]
ชัยนาทปลาแดงPhalacronotus bleekeri29 มกราคม 2558[32]
นครนายกปลาตะเพียนทองBarbonymus altus23 มกราคม 2558[33]
นครปฐมกุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ)Macrobrachium rosenbergii26 มกราคม 2558[34]
นครสวรรค์ปลาสวายPangasianodon hypophthalmus13 มกราคม 2558[35]
นนทบุรีปลาเทพาPangasius sanitwongsei24 มีนาคม 2558[36]
ปทุมธานีปลาบู่ทรายOxyeleotris marmorata11 มีนาคม 2558[37]
พระนครศรีอยุธยากุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ)Macrobrachium rosenbergii23 กุมภาพันธ์ 2558[38]
พิจิตรจระเข้น้ำจืด (จระเข้, จระเข้บึง)Crocodylus siamensis29 มกราคม 2558[39]
พิษณุโลกปลากดคัง (ปลากดแก้ว)Hemibagrus wyckioides9 มกราคม 2558[40]
เพชรบูรณ์แมงกะพรุนน้ำจืดชนิด Craspedacusta sowerbii (แมงยุ้มวะ, แมงยุ้มแยะ)Craspedacusta sowerbii30 มกราคม 2558[41]
ลพบุรีปลาตะเพียนขาว (ปลาตะเพียน, ปลาตะเพียนเงิน)Barbonymus gonionotus23 ธันวาคม 2557[42]
สมุทรปราการปลาสลิดTrichopodus pectoralis29 ธันวาคม 2557[43]
สมุทรสงครามหอยหลอดชนิด Solen regularisSolen regularis29 พฤษภาคม 2558[44]
สมุทรสาครปลาทูRastrelliger brachysoma12 พฤษภาคม 2558[45]
สระบุรีปูน้ำตกสระบุรี (ปูหิน)Larnaudia larnaudii3 กุมภาพันธ์ 2558[46]
สิงห์บุรีปลาช่อนChanna striata30 มกราคม 2558[47]
สุโขทัยปลาก้างพระร่วงKryptopterus vitreolus17 มีนาคม 2558[48]
สุพรรณบุรีปลาม้าBoesemania microlepis22 มกราคม 2558[49]
อ่างทองปลาตะเพียนทองBarbonymus altus22 มกราคม 2558[50]
อุทัยธานีปลาแรดOsphronemus goramy10 มีนาคม 2558[51]

ภาคตะวันออก

จังหวัดสัตว์น้ำประจำจังหวัดชื่อวิทยาศาสตร์ภาพวันที่ประกาศอ้างอิง
จันทบุรีปลาบู่มหิดลMahidolia mystacina25 กุมภาพันธ์ 2558[52]
ฉะเชิงเทราปลากะพงขาว (ปลาโจ้โล้)Lates calcarifer6 กุมภาพันธ์ 2558[53]
ชลบุรีปลาฉลามกบChiloscyllium punctatum30 มกราคม 2558[54]
ตราดปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็ก (ปลาย่ำสวาท)Plectropomus leopardus30 เมษายน 2558[55]
ปราจีนบุรีปลาตะโกกCyclocheilichthys enoplos11 มกราคม 2558[56]
ระยองปลาพลวงทองNeolissochilus soroides16 กุมภาพันธ์ 2558[57]
สระแก้วปลาบ้า (ปลาโพง)Leptobarbus hoevenii12 พฤษภาคม 2558[58]

ภาคตะวันตก

จังหวัดสัตว์น้ำประจำจังหวัดชื่อวิทยาศาสตร์ภาพวันที่ประกาศอ้างอิง
กาญจนบุรีปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย)Probarbus jullieni2 กุมภาพันธ์ 2558[59]
ตากปลาตะพากส้ม (ปลาจาด)Hypsibarbus malcolmi17 กุมภาพันธ์ 2558[60]
ประจวบคีรีขันธ์ปลานวลจันทร์ทะเล (ปลานวลจันทร์, ปลาดอกไม้)Chanos chanos30 มกราคม 2558[61]
เพชรบุรีปลาเวียนTor tambroides30 มกราคม 2558[62]
ราชบุรีปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย)Probarbus jullieni27 มกราคม 2558[63]

ภาคใต้

จังหวัดสัตว์น้ำประจำจังหวัดชื่อวิทยาศาสตร์ภาพวันที่ประกาศอ้างอิง
กระบี่หอยชักตีน (หอยสังข์ตีนเดียว)Laevistrombus canarium8 เมษายน 2558[64]
ชุมพรปลาทูRastrelliger brachysoma31 มีนาคม 2558[65]
ตรังพะยูน (ดุหยง)Dugong dugon1 เมษายน 2558[66]
นครศรีธรรมราชปลาหมอ (ปลาหมอไทย)Anabas testudineus3 มีนาคม 2558[67]
นราธิวาสปลาซิวข้างขวานใหญ่ (อีแก บุงโงะ มาแจ)Trigonostigma heteromorpha2 เมษายน 2558[68]
ปัตตานีปลาสลิดTrichopodus pectoralis2 กุมภาพันธ์ 2558[69]
พังงาเต่าตนุChelonia mydas22 มกราคม 2558[70]
พัทลุงปลากระแห (ปลาลำปำ)Barbonymus schwanenfeldii18 กุมภาพันธ์ 2558[71]
ภูเก็ตหอยมุกจาน (หอยมุกขอบทอง)Pinctada maxima17 มิถุนายน 2558[72]
ยะลาปลาพลวงชมพู (อีแก กือเลาะฮ)Tor douronensis19 มกราคม 2558[73]
ระนองปูเจ้าฟ้า (ปูสิรินธร, ปูน้ำตก)Phricotelphusa sirindhorn12 มิถุนายน 2558[74]
สงขลาปลาตะกรับ (ปลาขี้ตัง)Scatophagus argus27 มกราคม 2558[75]
สตูลปลาการ์ตูนส้มขาวAmphiprion ocellaris9 มีนาคม 2558[76]
สุราษฎร์ธานีปลาตะพัดเขียว (ปลาหางเข้)Scleropages formosus9 กุมภาพันธ์ 2558[77]

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 13
 2. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 14
 3. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 26
 4. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 34
 5. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 41
 6. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 45
 7. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 53
 8. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 54
 9. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 75
 10. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 4
 11. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 6
 12. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 11
 13. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 20
 14. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 21
 15. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 27
 16. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 28
 17. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 43
 18. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 44
 19. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 46
 20. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 48
 21. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 55
 22. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 56
 23. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 57
 24. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 69
 25. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 70
 26. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 71
 27. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 73
 28. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 74
 29. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 75
 30. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 1
 31. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 5
 32. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 10
 33. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 18
 34. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 19
 35. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 23
 36. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 24
 37. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 29
 38. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 33
 39. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 37
 40. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 38
 41. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 40
 42. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 52
 43. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 60
 44. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 61
 45. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 62
 46. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 64
 47. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 65
 48. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 66
 49. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 67
 50. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 72
 51. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 76
 52. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 7
 53. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 8
 54. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 9
 55. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 16
 56. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 31
 57. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 50
 58. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 63
 59. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 3
 60. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 17
 61. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 30
 62. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 39
 63. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 51
 64. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 2
 65. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 12
 66. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 15
 67. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 22
 68. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 25
 69. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 32
 70. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 35
 71. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 36
 72. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 42
 73. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 47
 74. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 49
 75. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 58
 76. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 59
 77. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 68

บรรณานุกรม

 • สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ, คู่มือสัตว์น้ำประจำจังหวัด, กรุงเทพฯ: กองตรวจราชการ กรมประมง. 2560. เลขเรียกหนังสือ SH117.T5 2560
0.2125358581543