ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (อังกฤษ: value-added tax หรือ VAT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์มา 100 บาท และมีภาษีซื้อ 10 บาท เมื่อผลิตเป็นสินค้าขายในราคา 150 บาท ตอนขายไปจะต้องคิดภาษีขาย 15 บาท ดังนี้ ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะผลต่างจำนวน 15-10 = 5 บาท เท่านั้น ถ้าการซื้อ และขายเกิดขึ้นภายในรอบการจ่ายภาษีเดียวกัน.

ในประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี โดยที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้ จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกลาง

ประเทศไทย

ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นครั้งแรก จากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีการกล่าวถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการค้าต่อเศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่ความซ้ำซ้อนของระบบภาษีการค้าที่เป็นอยู่ และความหลากหลายของโครงสร้างอัตราภาษีนอกจากความบกพร่องของระบบภาษีการค้า ความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการยังสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านภาษีอากรอีกด้วย กล่าวคือ ความสามารถในการหารายได้ของรัฐผ่านเครื่องมือทางภาษีการค้าและภาษีศุลกากรได้ลดน้อยลงเป็นลำดับ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการคลัง จึงได้เสนอพิจารณายกเลิกภาษีการค้า และนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน โดยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะมีอัตราเดียวที่ใช้กับสินค้าและบริการทุกชนิด สำหรับสินค้าใดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะเก็บสูงกว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศต่างๆ

ประเทศนอกสหภาพยุโรป

ประเทศอัตรา
ตามรัฐบัญญัติบังคับเก็บจริง
ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา21%10.5% หรือ 0%
ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย10%
ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา17%
ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย[1]20%9%
ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา7% - 15% ร้านอาหาร เริ่ม 15%-25%7%-25%
ธงของประเทศชิลี ชิลี19%
 จีน17%6% หรือ 3%
ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย22%0%
ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน6%12% หรือ 0%
ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์11%
ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์24.5%14%
ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย12.5%4%, 1%, หรือ 0%
ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล16.5%
ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น8%
ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย5%
ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก15%0%
ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์12.5%
ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์25%14% หรือ 8%[1]
ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์10%
ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย[1]24%9%
ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย18%10% หรือ 0%
ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย18%8% หรือ 0%
 สิงคโปร์5%
ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้14%7% หรือ 4%
ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้10%
ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา15%
ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์[1]7.7% หรือ 3.7% หรือ 2.5%7.7% หรือ 3.7% หรือ 2.5%
 ไทย10%7%
ธงของประเทศตุรกี ตุรกี18%8% หรือ 1%
ธงของประเทศยูเครน ยูเครน20%0%
ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา16%8%

ประเทศในสหภาพยุโรป

ประเทศอัตรา
ตามรัฐบัญญัติบังคับเก็บจริง
ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย20%12% หรือ 10%
ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม21%12% หรือ 6%
ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส15%5%
ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย[1]20%10%
ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก25%
ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย[1]20%9%
ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์[1]23%13% หรือ 9%
ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส19.6%5.5% หรือ 2.1%
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี19%7%
ธงของประเทศกรีซ กรีซ[1]23%13% หรือ 6.5%
ธงของประเทศฮังการี ฮังการี[1]20%18% หรือ 5%
ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์21%13.5% หรือ 4.8%
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี20%10%, 6%, หรือ 4%
ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย[1]22%12% หรือ 0%
ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย[1]21%9% หรือ 5%
ธงของประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก15%12%, 9%, 6%, หรือ 3%
ธงของประเทศมอลตา มอลตา18%5%
ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์19%6%
ธงของประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส[1]23%13% หรือ 6%
ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์[1]23%8% หรือ 5%
ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย[1]20%10%
ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย20%8.5%
ธงของประเทศสเปน สเปน[1]18%8% หรือ 4%
ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน25%12% หรือ 6%
 สหราชอาณาจักร[1]20%5%

อ้างอิง

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 "Federation of International Trade Associations  : country profiles". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-20. สืบค้นเมื่อ 2011-05-26.

โปรแกรม คำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบเก็บจริงของไทย

0.30787897109985