ตราประจำจังหวัดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตราประจำจังหวัดของไทย มีพัฒนาการมาจากตราประจำตำแหน่งของเจ้าเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และตราประจำธงประจำกองลูกเสือ 14 มณฑล ในสมัยรัชกาลที่ 6 - 7 ในสมัยที่จอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐบาลได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดมีตราประจำจังหวัดของตนเองใช้เมื่อ พ.ศ. 2483 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบตราตามแนวคิดที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้ ปัจจุบัน เมื่อมีการตั้งจังหวัดขึ้นใหม่ ก็จะมีการออกแบบตราประจำจังหวัดด้วยเสมอ แต่ตราของบางจังหวัดที่ใช้อยู่นั้นบางตราก็ไม่ใช่ตราที่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ บางจังหวัดก็เปลี่ยนไปใช้ตราประจำจังหวัดเป็นแบบอื่นเสียก็มี บางที่ลักษณะของตราก็เพี้ยนไปจากลักษณะที่กรมศิลปากรออกแบบไว้ แต่ยังคงลักษณะหลัก ๆ ของตราเดิมไว้อยู่บ้างก็มี

ตราประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

จังหวัดภาพตราระยะเวลาการใช้คำอธิบายหมายเหตุ
จังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปช้างสีขาวกับเมฆ ลายที่ขอบตรามีรูปนาคเกี้ยว
จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปช้างเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้วตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือ มณฑลพายัพ
จังหวัดน่านพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังโคอุสุภราช
จังหวัดพะเยาพ.ศ. 2520 - ปัจจุบันรูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ ประทับเหนือกว๊านพะเยา มีช่อรวงข้าวประดับอยู่สองข้าง เบื้องบนมีลายกนกเปลว 7 ลายลอยอยู่
จังหวัดแพร่พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระธาตุช่อแฮบนหลังม้าแก้วมหาพลอัศวราช
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปช้างเล่นน้ำ
จังหวัดลำปางพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปไก่ ยืนอยู่ในประตูมณฑปวัดพระธาตุลำปางหลวง
จังหวัดลำพูนพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระบรมธาตุหริภุญไชย
จังหวัดอุตรดิตถ์พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ มีลวดลายกนกประกอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดภาพตราระยเวลาการใช้คำอธิบายหมายเหตุ
จังหวัดกาฬสินธุ์พ.ศ. 2490 - ปัจจุบันรูปติณชาติ (หญ้า) กาฬสินธุ์ (บึงน้ำสีดำ) ภูเขา และเมฆ
จังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระเจดีย์ก่อไว้บนตอไม้ หมายถึง พระธาตุขามแก่น
จังหวัดชัยภูมิพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปธงสามชายอันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณ
จังหวัดนครพนมพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระธาตุพนม
จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล
จังหวัดบึงกาฬตราประจำจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2554 - ปัจจุบันรูปภูทอก บึงโขงหลง และต้นไม้[1]
จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปเทพยดาฟ้อนรำหน้าปราสาทหินพนมรุ้ง
จังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปทุ่งนาและต้นรัง มาจากชื่อเมืองมหาสาลคาม (หมายถึงหมู่บ้านต้นรังใหญ่) ซึ่งสะกดเพี้ยนมาเป็นมหาสารคามในปัจจุบัน
จังหวัดมุกดาหารพ.ศ. 2525 - ปัจจุบันรูปปราสาทสองนางสถิต ประดิษฐานแก้วมุกดาหารตรานี้กรมศิลปากรไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ
จังหวัดยโสธรพ.ศ. 2515 - ปัจจุบันรูปพระธาตุอานนท์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองในวัดมหาธาตุ มีสิงห์ขนาบสองข้าง มาจากชื่อที่ตั้งเมืองเมื่อแรกสร้างคือบ้านสิงห์ท่า รูปดอกบัวบานหมายถึงจังหวัดยโสธรแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี รัศมีบนยอดแปดแฉกหมายถึงอำเภอทั้งแปดของจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ดพ.ศ. 2545 - ปัจจุบันรูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัย เบื้องหลังเป็นรูปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมีกรอบวงกลมเป็นรูปรวงข้าวล้อมรอบเดิมตราจังหวัดร้อยเอ็ดมีเพียงรูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัยเท่านั้น ส่วนปีที่ใช้ตราปัจจุบันอ้างตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งออกแบบโดยนายรังสรรค์ ต้นทัพไทย
จังหวัดเลยพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระธาตุศรีสองรัก เบื้องหลังเป็นทิวเขา
จังหวัดศรีสะเกษพ.ศ. 2512 - ปัจจุบันรูปปรางค์กู่ มีดอกลำดวน 6 กลีบรองรับอยู่เบื้องล่างตราปราสาทพระวิหาร ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษระหว่าง พ.ศ. 2483 - 2512 ต่อมาได้เปลี่ยนตราใหม่ เพราะไทยเสียปราสาทเขาพระวิหารให้กัมพูชาตามคำตัดสินของศาลโลกเมื่อ พ.ศ. 2505 การจะใช้ตราเดิมต่อไปจึงเป็นการไม่สมควร
จังหวัดสกลนครพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระธาตุเชิงชุม หน้าหนองหานหลวงและดอนสวรรค์
จังหวัดสุรินทร์พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระอินทร์ประทับบนแท่นศีรษะช้างเอราวัณ หน้าปราสาทหินศีขรภูมิเดิมเรียกปราสาทหินศีขรภูมิว่าปราสาทหินบ้านระแงง
จังหวัดหนองคายพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปกอไผ่ริมหนองน้ำ
จังหวัดหนองบัวลำภูพ.ศ. 2537 - ปัจจุบันรูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนหน้าศาล เบื้องหลังเป็นหนองบัวลำภูในระยะแรก ตราที่ทางจังหวัดออกแบบเองมีเฉพาะรูปศาลสมเด็จพระนเรศวรในวงกลมเท่านั้น
จังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปท้าวเวสสุวัณหรือท้าวกุเวร เทพเจ้าประจำทิศเหนือตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลอุดร
จังหวัดอุบลราชธานีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปดอกบัวบานชูช่อพ้นน้ำ
จังหวัดอำนาจเจริญพ.ศ. 2537 - ปัจจุบันรูปพระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดก่อนหน้านี้ทางจังหวัดใช้ตราอีกแบบหนึ่ง แต่มีลักษณะคล้ายตราในปัจจุบัน

ภาคกลาง

เขตการปกครอง/จังหวัดภาพตราระยะเวลาการใช้คำอธิบายหมายเหตุ
กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2516 - ปัจจุบันรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ซ้ายทรงขอช้าง พระหัตถ์ขวาทรงวชิราวุธ ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของพระอินทร์ ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้นใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจำจังหวัด)[2]ตรานี้เคยใช้เป็นตราเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยข้อความที่อยู่เหนือรูปพระอินทร์ทรงช้างนั้นเป็นคำว่า "เทศบาลนครหลวง"
จังหวัดกำแพงเพชรพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปกำแพงเมืองมีใบเสมาประดับเพชร
จังหวัดชัยนาทพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปธรรมจักรหน้าภูเขา ซึ่งหมายเอาได้ทั้งเขาสรรพยาและเขาธรรมามูลแบบที่จังหวัดใช้ในปัจจุบัน เพิ่มตราครุฑไว้ที่ส่วนล่างของตราด้วย
จังหวัดนครนายกพ.ศ. 2483 - 2545

( ตราแบบมีองค์ประกอบที่อยู่เบื้องหลังรูปช้างชูรวงข้าว )

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน ( แบบปัจจุบัน )

รูปช้างชูรวงข้าว เบื้องหลังเป็นลอมฟางใน พ.ศ. 2545 ตราของจังหวัดที่ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาได้เพิ่มแถบชื่อจังหวัดและลายขอบตรา โดยตัดองค์ประกอบที่อยู่เบื้องหลังรูปช้างชูรวงข้าวออกทั้งหมด
จังหวัดนครปฐมพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระปฐมเจดีย์ ประดับด้วยเครื่องหมายเลข 4 ไทยในพระมหาพิชัยมงกุฎตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรี
จังหวัดนครสวรรค์พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปวิมาน 3 ยอดตรานี้ดัดแปลงจากตราในธงประจำกองลูกเสือ มณฑลนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปหม้อน้ำดินเผาลายวิจิตร หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีชื่อเสียงมาช้านาน
จังหวัดปทุมธานีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปบัวหลวงและช่อรวงข้าวชูช่อเหนือน้ำตราที่จังหวัดใช้ในปัจจุบันเขียนขึ้นใหม่ โดยเพิ่มแถบชื่อจังหวัดไว้ที่ส่วนล่างของตรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปสังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าในปราสาทใต้ต้นหมันตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลอยุธยา
จังหวัดพิจิตรพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปต้นโพธิ์ริมสระหลวง
จังหวัดพิษณุโลกพ.ศ. 2524 - ปัจจุบันรูปพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกเดิมกรมศิลปากรออกแบบให้ใช้ตราพระเจดีย์จุฬามณีอยู่เหนือลูกโลก 3 ลูก โดยหมายเอานามเมืองพิษณุโลกเป็นหลักในการผูกตรา
จังหวัดเพชรบูรณ์พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปเพชรกับภูเขาและไร่ยาสูบ
จังหวัดลพบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระนารายณ์สี่กร ประทับยืนหน้าพระปรางค์สามยอด
จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรสงครามพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปกลองลอยน้ำ
จังหวัดสมุทรสาครพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปสำเภาจีนในแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสระบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีตรานี้เขียนขึ้นจากภาพถ่ายจริงของมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีพ.ศ. 2547 - ปัจจุบันรูปอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันในวงกลม ขอบวงกลมเป็นแถบสีธงชาติ[3]เดิมทางจังหวัดใช้ตรารูปค่ายบางระจัน
จังหวัดสุพรรณบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปการทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชมังกะยอชวาที่ตำบลหนองสาหร่าย เมื่อ พ.ศ. 2135
จังหวัดสุโขทัยพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแท่นมนังคศิลาอาสน์
จังหวัดอ่างทองพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปรวงข้าวในอ่างน้ำสีทอง
จังหวัดอุทัยธานีพ.ศ. 2520 - ปัจจุบันรูปศาลสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เบื้องหลังคือเขาสะแกกรังเดิมจังหวัดใช้ตราเขาสะแกกรังและพระอาทิตย์อุทัย

ภาคตะวันออก

จังหวัดภาพตราระยะเวลาการใช้คำอธิบายหมายเหตุ
จังหวัดจันทบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปกระต่ายในดวงจันทร์ตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทราพ.ศ. 2550 - ปัจจุบันรูปพระอุโบสถหลังใหม่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตราเดิมเป็นรูปพระอุโบสถหลังเก่าของวัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดชลบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปเขาสามมุก ริมทะเลอ่าวไทย
จังหวัดตราดพ.ศ. 2529 - ปัจจุบันรูปโป๊ะ เรือใบ และเกาะช้างเดิมจังหวัดใช้ตรารูปเรือรบหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์ในยุทธนาวีเกาะช้าง
จังหวัดปราจีนบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์
จังหวัดระยองพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 5 บนเกาะเสม็ด
จังหวัดสระแก้วพ.ศ. 2536 - ปัจจุบันรูปพระพุทธรูปปางสรงสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่ง ตอนกลางเป็นภาพปราสาทเขาน้อยสีชมพูตรานี้กรมศิลปากรไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ

ภาคตะวันตก

จังหวัดภาพตราระยะเวลาการใช้คำอธิบายหมายเหตุ
จังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปด่านพระเจดีย์สามองค์แบบที่จังหวัดใช้อยู่ในปัจจุบันมีการเพิ่มชื่อจังหวัดทั้งอักษรไทยและอักษรโรมันไว้ที่ขอบภาพด้วย
จังหวัดตากพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทกเหนือคอช้าง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ และมีภาพเกาะหลักอยู่เบื้องหลัง
จังหวัดเพชรบุรีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปทุ่งนา ต้นตาลโตนด และพระนครคีรีหรือเขาวัง
จังหวัดราชบุรี9 มิถุนายน พ.ศ. 2509 - ปัจจุบันรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ฉลองพระบาทเชิงงอนและพระแสงขรรค์ชัยศรีรูปฉลองพระบาทมีที่มาจากตราในธงประจำกองลูกเสือมณฑลราชบุรี (ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดใช้ตรารูปเขางู มีงูล้อมรอบ)

ภาคใต้

จังหวัดภาพตราระยะเวลาการใช้คำอธิบายหมายเหตุ
จังหวัดกระบี่พ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังเป็นรูปภูเขาและทะเล
จังหวัดชุมพรพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปเทวสตรียืนประทานพรหน้าค่าย มีต้นมะเดื่อขนาบอยู่ 2 ข้าง
จังหวัดตรังพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปกระโจมไฟ ท่าเรือ และลูกคลื่นในท้องทะเล
จังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีตรา 12 นักษัตรล้อมรอบ. ทั้ง 12 นักษัตรเป็นตัวแทนของ 12 เมืองนักษัตรหรือนครรัฐซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2520 - ปัจจุบันรูปเรือกอและกางใบแล่นรับลมเต็มที่ ภายในใบเรือเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องคชาภรณ์ รูปช้างนั้นหมายถึงพระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ ช้างสำคัญซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2520จังหวัดนราธิวาสได้เปลี่ยนแปลงตรามาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ตรารูปใบเรือขึงอยู่บนพื้น ภายในมีภาพกริชคดและพญานาคอยู่ เบื้องหลังเป็นรูปอาทิตย์อุทัย ต่อมาเปลี่ยนเป็นรูปคนงานกรีดยางพารา
จังหวัดปัตตานีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปปืนใหญ่ศรีปัตตานีหรือนางพญาตานี
จังหวัดพังงาพ.ศ. 2545 - ปัจจุบันรูปเรือขุดเหมือง เขารูปช้าง และเกาะตาปูภาพตรานี้เป็นตราที่ได้ประกาศรับรองให้ใช้เป็นตราราชการตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ พ.ศ. 2545 แต่จะมีการปรับปรุงแบบจากตราเดิม (ซึ่งไม่มีรูปเกาะตาปู)
จังหวัดพัทลุงพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปเขาอกทะลุ
จังหวัดภูเก็ตพ.ศ. 2528 - ปัจจุบันรูปอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร วาดจากของจริง
ตราเดิมที่กรมศิลปากรออกแบบไว้เป็นรูปสองวีรสตรี คือ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรยืนถือดาบ เบื้องหลังเป็นภาพเกาะถลาง
จังหวัดระนองพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปปราสาทตั้งอยู่บนภูเขา มีรูปเลข 5 ไทย ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า
จังหวัดสตูลพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระสมุทรเทวาประทับนั่งบนแท่นหิน เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง
จังหวัดสงขลาพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปขอนสังข์วางอยู่บนพานแว่นฟ้าตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลนครศรีธรรมราช ที่มาของตราประจำจังหวัดนี้ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลานครินทร์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ต่อมากรมศิลปากร ออกแบบตราสังข์ ใช้เป็นเครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานีพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปพระบรมธาตุไชยา
จังหวัดยะลาพ.ศ. 2483 - ปัจจุบันรูปคนงานทำเหมืองดีบุก

ตราประจำจังหวัดในอดีต

จังหวัดภาพตราระยะเวลาการใช้คำอธิบายหมายเหตุ
จังหวัดธนบุรีพ.ศ. 2483-2514รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
จังหวัดพระนครพ.ศ. 2483-2514รูปพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
จังหวัดนครจัมปาศักดิ์ไม่มีภาพพ.ศ. 2484-2489รูปปราสาทวัดภูในหนังสือ "ตราประจำจังหวัด" ซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์ เมื่อปี พ.ศ. 2542
มิได้ตีพิมพ์ภาพตราดังกล่าวประกอบไว้ มีเพียงข้อความบรรยายลักษณะตราเท่านั้น
จังหวัดพระตะบองพ.ศ. 2484-2489รูปพระยาโคตรบองเงื้อกระบองทำท่าจะขว้าง
จังหวัดพิบูลสงครามพ.ศ. 2484-2489รูปอนุสาวรีย์ไก่กางปีก
จังหวัดลานช้างพ.ศ. 2484-2489รูปโขลงช้างยืนอยู่กลางลานกว้าง

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. "เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-03. สืบค้นเมื่อ 2011-11-09.
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๖๐)
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-06-13. สืบค้นเมื่อ 2007-03-19.

บรรณานุกรม

0.33533811569214