คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีทักษิณ 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2548 - 2549
วันแต่งตั้ง11 มีนาคม พ.ศ. 2548[1]
วันสิ้นสุด19 กันยายน พ.ศ. 2549
(1 ปี 192 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
ชิดชัย วรรณสถิตย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด35
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลเสียงข้างมาก
377 / 500
พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
พรรคชาติไทย
พรรคมหาชน
ผู้นำฝ่ายค้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประวัติ
การเลือกตั้ง6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี9 มีนาคม พ.ศ. 2548
วาระสภานิติบัญญัติ4 ปี
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 (11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549) หรือที่รู้จักกันในชื่อ คณะรัฐมนตรีทักษิณ ชุดที่ 2 (ครม.ทักษิณ 2)

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548[2] โดยมีนายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และได้มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548

ประวัติ

หลังจากการบริหารประเทศครบวาระของ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงระหว่างปี (2544-2548) (คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54) และได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในปี 2548 และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยปรากฏว่า พรรคไทยรักไทย ที่ได้มีการรวบรวมพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองก่อนหน้า ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (377 ที่นั่ง ใน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย
ตำแหน่งรายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระหมายเหตุพรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ถูกรัฐประหารหลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยรักไทย
รองนายกรัฐมนตรีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายจาตุรนต์ ฉายแสง11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยรักไทย
นายสุรเกียรติ เสถียรไทย11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายพินิจ จารุสมบัติ11 มีนาคม พ.ศ. 254831 ตุลาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยรักไทย
นายวิษณุ เครืองาม11 มีนาคม พ.ศ. 254824 มิถุนายน พ.ศ. 2549ลาออก (ขณะรักษาการ)-
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายสุชัย เจริญรัตนกุล2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
สำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงกลาโหมพลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงการคลังนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยรักไทย
นายทนง พิทยะ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549-
นายวราเทพ รัตนากร11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายไชยยศ สะสมทรัพย์11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงการต่างประเทศนายกันตธีร์ ศุภมงคล11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยรักไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมศักดิ์ เทพสุทิน11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยรักไทย
นายประชา มาลีนนท์2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประชา มาลีนนท์11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไทยรักไทย
นายวัฒนา เมืองสุข2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายเนวิน ชิดชอบ11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทยรักไทย
นายอดิศร เพียงเกษ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงคมนาคมนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทยรักไทย
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายภูมิธรรม เวชยชัย11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายอดิศร เพียงเกษ11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยรักไทย
พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549-
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายยงยุทธ ติยะไพรัช11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสุวิทย์ คุณกิตติ11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไทยรักไทย
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม2 สิงหาคม พ.ศ. 25484 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549ลาออกจากตำแหน่งไทยรักไทย
กระทรวงพาณิชย์นายทนง พิทยะ11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง-
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน11 มีนาคม พ.ศ. 25486 กรกฎาคม พ.ศ. 2548ลาออกจากตำแหน่งไทยรักไทย
นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงพลังงานนายวิเศษ จูภิบาล11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทยรักไทย
พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549-
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายสมชาย สุนทรวัฒน์11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงยุติธรรมนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีไทยรักไทย
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงแรงงานนายสรอรรถ กลิ่นประทุม11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทยรักไทย
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงวัฒนธรรมนางอุไรวรรณ เทียนทอง11 มีนาคม พ.ศ. 25483 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549ลาออกจากตำแหน่งไทยรักไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายกร ทัพพะรังสี11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไทยรักไทย
นายประวิช รัตนเพียร2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549-
กระทรวงศึกษาธิการนายอดิศัย โพธารามิก11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไทยรักไทย
จาตุรนต์ ฉายแสง2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายรุ่ง แก้วแดง11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549-
กระทรวงสาธารณสุขนายสุชัย เจริญรัตนกุล11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีไทยรักไทย
นายพินิจ จารุสมบัติ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล11 มีนาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย
กระทรวงอุตสาหกรรมนายวัฒนา เมืองสุข11 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยรักไทย
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549ไทยรักไทย

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2548 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 2. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 4. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 5. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 6. นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 7. นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 8. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 9. นายอดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 10. นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 11. นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 12. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 13. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 14. นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 15. นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 16. นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

[3]

2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 3. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 4. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 5. นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 6. นายทนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 7. นายประชา มาลีนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 8. นายวัฒนา เมืองสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 9. นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 11. พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 12. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 13. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 14. พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 15. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 16. นายประวิช รัตนเพียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 17. นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 4 สิงหาคม 2548 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2548 นายสุชัย เจริญรัตนกุล ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2548 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายสุชัย เจริญรัตนกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 2. นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 นางอุไรวรรณ เทียนทอง ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รักษาราชการแทน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุชัย เจริญรัตนกุล) , รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 2. กระทรวงวัฒนธรรม ผู้รักษาราชการแทน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) , รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)

นโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาล

เศรษฐกิจ

สาธารณสุข

การเกษตร

การจัดงานและการท่องเที่ยว

อื่นๆ

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป และมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อ

แต่เนื่องจาก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไทย เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ส่งผู้สมัครเข้าแข่งขัน ถูกประกาศให้เป็นโมฆะ คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งประกาศว่าจะเลือกตั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 แต่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งก็เกิด การก่อรัฐประหารโดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.) จึงทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง

อ้างอิง

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕ ราย)
 2. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ ๒]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 มีนาคม 2548. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ลาออก, ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๖ ราย, แต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๗ ราย)
 4. The Nation, Public debt end-Sept falls to 41.28% of GDP เก็บถาวร 2007-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 17 November 2006
 5. World Bank, Thailand Economic Monitor, October 2003
 6. ทวี มีเงิน, "ทักษิณ"ปั้นหรือปั่นศก. (2) "ยางพารา-ข้าว"เก่งหรือเฮง เก็บถาวร 2007-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, มติชน
 7. ข่าว 'คตส.'เตรียมสอบ 4 ประเด็นใหญ่ ทุจริตกล้ายาง กรุงเทพธุรกิจบิซวีค 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549
 8. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
 9. บทความ สงครามต่อต้านยาเสพย์ติด คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย วีรพงษ์ รามางกูร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3462 (2662) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 หน้า 2

แหล่งข้อมูลอื่น

0.2831449508667